user_mobilelogo

Privacy beleid

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in alle vertrouwelijkheid verwerkt. Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend om:
- u te contacteren,
- een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen,
- om u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie.
De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en producten.

Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties en dit in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

U heeft ten allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons hiertoe een eenvoudige e-mail sturen